BUTIK KESE

DOMAĆINSTVO

KESE ZA BRZU POŠTU

KESE ZA ODLAGANJE

POKLON KESE

KESE SA FLEKSIBILNOM RUČKOM

GRADJEVINSKE FOLIJE I VREĆE ZA ŠUTU

ZIP ZAP KESE


 


Firma "ARKE 2000" d.o.o. nastala je kao nasljednik male zanatske radnje“POLIESTER” SZR,koja je imala svoj poslovni početak u aprilu 2000 god. Cilj je bio skroman,opstanak na tržištu,međutim posao i poslovna saradnja se proširila na čitavoj teritoriji BiH,a i šire. U oktobru 2003.god. preregistrovali smo se u sadašnje ime.

Osnovno zanimanje firme je proizvodnja PE i PP vrećica raznih dimenzija i oblika. Kao što smo naveli na početku,našu robu prodajemo na teritoriji cijele BiH, a jedan dio izvozimo za Hrvatsku,Austriju,Njemačku... Vrlo su nam važni novi  kupci ,kako domaći,tako i inostrani. Zbog toga smo uspostavili sistem upravljanja kvalitetom prema visokim zahtjevima međunarodne norme ISO 9001 uz poštovanje zakonskih i stručnih normi. Utemeljeni smo na principima organizacije koja brzo uči I koja ima sposobnost brzog prilagođavanja uslovima složene “ tržišne utakmice” i jake konkurencije. Zaposlenima želimo osigurati pristojna primanja,tehnološki napredne radne uslove, tolerantnu saradničku atmosferu,te mogućnost obrazovanja radi sticanja novih znanja i vještina.Asortiman naših proizvoda je veoma velik. Proizvodimo vrećice sa D2W aditivom za biorazgradnju. Izdvajamo samo jedan od  novih proizvoda (PE folija za prekrivanje), koji smo u saradnji sa distributerom plasirali na domaće i strano tržište. Naši proizvodi se koriste u svim sferama života. Gotovo je nezamislivo živjeti bez vrećica za zamrzivač,vreća za smeće i drugih PE I PP proizvoda,a to možemo zaključiti iz masovne upotrebe istih. Ciljano tržište za naš biznis je prije svega inostrano tržište,iz razloga što smo već u dobrom dijelu pokrili domaće tržište,a vezano je kako za industrijsku proizvodnju, tržne lance,kao i direktne krajnje potrošače,kao što su mnoge kuće koje imaju potrebu za reklamnom ambalažom. Iz našeg dugogodišnjeg iskustva potencijalno tržište je prilično veliko,a vezano je za široku paletu proizvoda koje smo u mogućnosti da proizvedemo.

Naš proizvod se ne može popraviti,jedina mogućnost je reciklaža,koja je potrebna u budućnosti. U slučaju žalbi,odgovaramo na žalbe kupaca u roku,te u slučaju opravdanosti isporučujemo novu robu. Sezonski faktor ima veliku ulogu kod prodaje naših proizvoda. U slučaju plasmana novih proizvoda,prethodno ispitujemo zahtjeve tržišta za istim, te cijene. Često pripreme za ulazak na tržište sa novim proizvodom traju mnogo duže u odnosu na plasman i samu distribuciju. 
                                                                      www.arke2000.com